Izrada vodnih objekata – bušenje bunara

Kontakt

Kada je reč o izradi vodnih objekata, naša specijalnost obuhvata bušenje bunara. Koristimo savremene tehnike bušenja sa direktnom ili reversnom cirkulacijom fluida, garantujući preciznost i efikasnost. Naša iskustvo osigurava da svaki objekat bude izgrađen prema najvišim standardima.

Pored izrade vršimo i opremanje hidromašinskom opremom – pružamo najkvalitetniju opremu za sve vaše potrebe. Naš tim prati svaki korak u procesu izrade bunara – od prikupljanja relevatnih podloga i informacija o lokaciji bušenja do projektovanja bunara i odabira adekvatne konstrukcije na osnovu proračuna i poznavanja geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena. Cilj je da se svaki korak obavlja bez problema i u skladu sa normama i pravilima struke.

U saradnji sa renomiranom firmom “BHG Brechtel” i PST BOHR, specijalizovali smo se za sanaciju bunara sa horizontalnim drenovima utiskivanjem novih u postojeće okno. Na osnovu detaljnih pripremnih radova bira se najbolja metoda utiskivanja kojom se obezbeđuje najbolji izbor filterskih cevi u cilju dobijanja optimalnih količina podzemne vode iz izdani. Utiskivanjem novih drenova su sanirani bunari novosadskog i beogradskog izvorišta čime su dobijene dodatne količine vode za vodosnabevanje ovih gradova i okolnih naselja.