Terenska ispitivanja

Kontakt

Da bismo osigurali optimalno funkcionisanje i dugovečnost vaših vodozahvatnih objekata, naše preduzeće pruža sveobuhvatna ispitivanja koja obuhvataju:

  • Usluge snimanja bunara – bilo da su vertikalni ili sa horizontalnim drenovima – koristeći podvodne kamere. Ovo nam omogućava da precizno utvrdimo trenutno stanje unutrašnjosti bunarske konstrukcije i drenova.
  • Opit crpenja – izvođenje testa crpenja pojedinačnog ili grupe bunara, sa obradom dobijenih podataka. Na ovaj način proračunom se dobijaju hidrogeološki i hidrodinamički parametri koji pomažu da se odredi pravilan i dugoročan rad bunara.
  • Monitoring –  pomoću naprednih tehnologija i metoda, kontinuirano pratimo i analiziramo performanse vaših bunara, pružajući vam uvid u realnom vremenu i preporuke za održavanje.

Misija

Naša misija je da vam pružimo najtačnije informacije i rešenja koja će osigurati dugotrajnost i efikasnost vaših bunara i zahvatanja podzemnih voda.