Kontakt

Pozovite

  Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, Beograd

  011/3986 231 ; 011/408 57 21

  info@bga.rsbga@beogeoaqua.com

“BEOGEOAQUA” d.o.o.
Preduzeće za specijalizovane usluge u hidrotehnici
PIB: 102733176 ; Matični broj: 17461443 ; Šifra delatnosti: 4399

Naše usluge

Bušenje bunara

Hemijsko - Hidraulična Regeneracija Bunara

Terenska ispitivanja

Projektovanje i konsalting